top of page

לתרומות:​

פרטי חשבון בנק

בואו לקחת חלק בשינוי המציאות בנגב
והצטרפו למעגל התורמים.
תרמו והשפיעו.

* כל התרומות למכון ריפמן מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה*
bottom of page