top of page

שי קסל

חגי רזניק

ראש מכון ריפמן

מנכ"ל מכון ריפמן

yaniv-resnik.jpeg
WhatsApp Image 2022-02-20 at 16.33.11.jpeg

צוות המכון

יועץ בכיר לראש המכון

אברהים אבו לקימה

אברהים אבו לקימה.jpeg
ועד מנהל

סא"ל במיל' ואחיד אלהוזייל

יובל חן

עוזרת בכירה לראש המכון

עמית במכון

WhatsApp Image 2022-05-09 at 15.30.54.jpeg

עו"ס תמר שדה

תמר שדה.jpeg

יועצת - פרויקטים

רו"ח איתי מנור

עו"ד נאורה עמית

יעוץ משפטי

עמיתה במכון

ד"ר ענבל סיקורל

עוד נאורה עמית.jpeg

עומרי זילברמן

WhatsApp Image 2023-06-07 at 19.10_edited.jpg

 עוואד אבו רקייק

עומרי זילברמן.jfif

עמית במכון

WhatsApp Image 2022-03-16 at 12.56.05 (1).jpeg

רו"ח המכון

ועדה מייעצת

ועד מנהל וועדה מייעצת:

איתן פלזנשטיין.jpeg
On.jpg

יו"ר הועד המנהל

איתן פלזנשטיין

ועד מנהל

און ריפמן

סמי אלקרנאוי.jpeg

סמי אלקרנאוי

ועד מנהל

עמית במכון

מוטי אדרעי_edited.jpg

תנ"צ (בדימוס) מוטי אדרעי

יועץ למכון

עמית במכון

מוטי אדרעי_edited.jpg

תנ"צ (בדימוס) מוטי אדרעי

WhatsApp Image 2022-03-16 at 12.56.09.jpeg
אלול ריפמן.jpeg
סאלם אבו סיאם.jpeg

יאיר ביטון

ועדה מייעצת

סאלם אבו סיאם

ועד מנהל

אלול ריפמן

יו"ר ועדה מייעצת

WhatsApp Image 2022-03-21 at 08.58.16.jpeg

אדר' מנסור אל סענה

ועדה מייעצת

עוד אילן שרקון.jpeg

עו"ד אילן שרקון

אמאל אבו אלקום.jpeg

ועדה מייעצת

אמל אבו אלקום

ועדה מייעצת

ועדה מייעצת

WhatsApp Image 2022-03-21 at 16.20.08.jpeg

גונן רייכר

ראובן קפלן

ועדה מייעצת

WhatsApp Image 2022-03-21 at 09.19.15.jpeg

ועדה מייעצת

WhatsApp Image 2022-03-21 at 08.51.20.jpeg

ועדה מייעצת

ועדה מייעצת

ועדה מייעצת

ועדה מייעצת

ד"ר אסי סיקורל

WhatsApp Image 2022-03-14 at 08.59.47.jpeg

ד"ר נועה ברקאי קרא

ועדה מייעצת

WhatsApp Image 2022-03-23 at 16.56.56.jpeg

אחלאם אל סנע

ועדה מייעצת

ועדה מייעצת

תא"ל במיל' שלומי סנדרוסי

שלומי סנדרוסי.jpeg

ועדה מייעצת

תנ"צ בדימוס אלי אסייג

WhatsApp Image 2022-03-21 at 08.51.32.jpeg
בועז פינקלשטיין.jpeg
WhatsApp Image 2022-03-13 at 12.36.28.jpeg

רו''ח לימור אלימלך אדרי

בועז פינקלשטיין

ועדת ביקורת

ועדת ביקורת

bottom of page