top of page
צוות מכון ריפמן
פרח-26.png

חזון

דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, אמר: "בנגב יבחן העם בישראל". הוא האמין שיש להפנות לנגב את מירב ומיטב הכוחות המדעיים, החינוכיים והחלוציים. אנו במכון ריפמן רואים את המבחן כאקטואלי היום מתמיד. הנגב מהווה את עתודת הצמיחה של מדינת ישראל – בשטחו, במרקם החברתי שלו, בהזדמנויות העסקיות והחברתיות שהוא מזמן – שם נמצא מפתח לעתיד טוב יותר למדינת ישראל כולה. ​

מכון ריפמן הוקם מתוך ההבנה כי שינוי מציאות אמיתי בנגב מגיע מתוך תהליך מתכלל ומעורב אשר משלב גורמים רבים ומגוונים הפועלים בנגב ומחוצה לו.​

 ​

המכון יכוון למטרות משותפות ומשימתיות בין מוסדות השלטון המרכזי, הרשויות המקומיות, העסקים והמגזר השלישי. ​

יחד ובאמצעות חיזוק המעשה החיובי נפתח מערכת אקולוגית רב זרועית בחדשנות, יזמות ושיתופי פעולה. המכון שואף להפוך בכל זמן נתון לרכז של פעילות השפעה חיובית בנגב כולו.​

 ​

מכון ריפמן מכיר בחשיבות שימור המסורת הייחודית והמורשת של הבדואים בנגב ויפעל כל העת בשותפות לשימור תרבותם וייחודה.​

חזון
המשימה

המשימה

מכון ריפמן הבין כי הגיע הזמן לרתום ולחבר בין הגופים השונים לפרויקט ציוני ומשמעותי בנגב למען רווחת הבדואים והחברה הישראלית כולה.​

 ​

אנו במכון ריפמן מאמינים כי הגיע הזמן לשנות את המציאות בנגב באמצעות שיתופי פעולה  ועל ידי רתימת כלל הגופים הרלוונטיים.​

 ​

במגזר העסקי – הנעת יזמות וחדשנות להגברת שיתופי הפעולה וחיזוק מנועי צמיחה.​

במגזר החברתי – באמצעות שיתופי פעולה עם המגזר השלישי מחוץ ובתוך הנגב.​

קידום מנועים מקומיים ומוניציפאליים – באמצעות יכולות יעוץ, קידום ביצוע ופתיחת חסמים.​

והכול בתיאום ושיתוף פעולה עם השלטון המרכזי על גופיו השונים והמגוונים.

אודות שמוליק ריפמן

אודות שמוליק ריפמן

שמוליק-ריפמן-זל-ראש-מואז-רמתנגב.jpg

שמוליק ריפמן ז"ל, לשעבר ראש מועצת רמת הנגב, יו"ר המרכז למועצות אזוריות בישראל ויו"ר הרשות לפיתוח הנגב. היה מהמנהיגים הבולטים של הנגב.​

 ​

איש חזון מעורר השראה ופורץ דרך אשר הניע תהליכים והאמין באנשים ומתן הזדמנויות לקידום עשייה משמעותית בנגב. ​

ריפמן - איש הנגב, מר התיישבות, ציוני, הכיר כל אבן וכל רגב בשבילי ישראל. ​

 ​

המכון הוקם על שמו מתוך האמונה של מייסדיו כי ריפמן היווה דמות מופת לעשייה ולפיתוח הנגב. את חזונם והפעילות שהם מובילים ראו לנכון המייסדים לקרוא על שמו של ריפמן ז"ל כמעשה הנצחה ראוי.​

יועץ בכיר לראש המכון

בקרה ואדמיניסטרציה

אברהים אבו לקימה

כינרת וידרמן

bottom of page